LES AMIS DU CONGO VZW

Laten we samen optreden om ons milieu te respecteren  / agissons ensemble pour le respect de notre environnement 

Wat we doen/ Que faisons -nous? 

Herbebossing / Reboisement


NL : Bosbranden en ontbossing zijn de hoofdoorzaken van het afname en vernietiging van biodiversiteit. en opdroging van waterbronnen daarom hebben wij besloten om te strijden tegen ontbossing en het afbranden van bossen. 

FR: Les feux de brousses et la déforestation s sont les principales causes, de la destruction de notre environnement.

Veeteelt / elevage 

 

NL: We doen aan veeteelt/elevage omdat het ons niet alleen vlees oplevert maar ook compostmateriaal zoals meststoffen.


FR: Notre projet d'élevage a doubles objectifs, le fait d'avoir la viande et surtout récuperer les compostes pour augmenter notre capacité agricole.

Landbouw / Agriculture


NL: Ons doel van landbouw is om voedselonzekerheid/voedseltekort te bestrijden. Omdat 1 op de 3 kinderen in de  Democratische Republiek Congo overlijden aan een gebrek aan voedsel.


FR: Notre but est de contribuer dans la lutter contrel'insécurité alimentaire au plateau de Bateke en particulier et dans la ville de Kinshasa.


Contact  

In België : Nestor KATUNDA 

Tel: +324 85 990 274

 In Congo

-Yav Ilunga: 00243821150604

-Jules Nsuki:  00243822471388

EMAIL:  [email protected] 

IBAN: BE52 7350 3763 8109Wie zijn we  / Qui sommes  nous ? 

NL :Een groep vrijwilligers die een agro-pastoraal project hebben. Onze 2 hoofddoelen zijn respect voor het milieu en welzijn van de bevolking op het plateau van Bateke.


FR :Nous sommes un groupe de volontaires qui partagent les mêmes soucis de la protection de l'environnement et luttent contre l'insécurité alimentaire.

Doelen project / Nos objectifs

Onze 3 belangrijkste thema's zijn :

1. H ERBEBOSSING / REBOISSEMENT 

2. LANDBOUW / AGRICULTURE 

3. VEETEELT / ELEVAGE 

Project agro-pastoraal 

.NL : De opwarming van de aarde  zorgt  voor een vermindering van de gewassen en verdwijning van de biodiversiteit op het plateau van Bateke. Daarom besloot Les amis du Congo om er tegen te vechten door aan herbebossing, landbouw en veeteelt  te  beginnen, We bezitten 15 ha grond op het plateau van Bateke. en alle activiteiten vinden plaats in onze boerderij. Het project op het plateau van Bateke word financieel ondersteund door STAD HASSELT.  We staan open voor samenwerkingen met andere mensen en organisaties die gemeenschappelijke doelen hebben als het verbeteren van de milieu en hongersnood in Congo;


FR : Le rechauffement climatique contribue à la pauvrissement de l'agricuture et à la disparition de la biodiversité au plateau de Bateke, . Les amis du Congo ont décidé de faire le reboisement , l'agriculture et l'élevage. Nous sommes proppriétaire de 15 hectares de terre au plateau de Bateke, Notre projet est financé par la commune de Hasselt. Nous sommes ouvert à  travailler avec d'autres  personnes ou organisations qui partagent les mêmes soucient sur l'environnement et la famine au Congo.

Toekomstplannen / Perspective d'avenir 

- Opleidingen voor jongeren / Formation 

- Lasatelier / Atelier de soudure 

- Polyclinique

- Evenementen Congo en België / Evenement au Congo et Belgique 

 - In voorbereiding / En cours de preparation 

  

AMUSE HASSELT